Quy Trình Giao Hàng

Quy Trình giao hàng của Nhà máy CHTDOOR như sau:

Sau khi tiếp nhận thông tin từ quý khách hàng và cử Nhân viên làm việc trực tiếp với quý khách, Chúng tôi tiến hành đặt hàng như sau:

 Thời gian đặt hàng

Được tính từ khi ký đơn hàng (Hợp đồng) và nhận được tiền tạm ứng (đặt cọc) từ khách hàng

 

 Chính sách vận chuyển hàng xem tại ĐÂY